Hội KTS Việt Nam tạm dừng thi sát hạch cấp Chứng chỉ Hành nghề Kiến trúc ngày 10 và 11/12/2021

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Hội KTS Việt Nam thông báo tạm dừng thi sát hạch ngày 10 và 11/12/2021 tới một thời điểm thích hợp.

Nhằm giúp các Cá nhân là Kiến trúc sư đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, ngày 16/11/2021 trước đó Hội KTS Việt Nam có văn bản số 02/SH-KTSVN về việc Thông báo số 1 Thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc, dự kiến tổ chức vào ngày 10 và 11/12/2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, với số lượng người bị nhiễm F0 gia tăng hàng ngày cao và tình hình đi lại khó khăn ở Hà Nội cũng như các địa phương, nhằm bảo đảm an toàn sức khoẻ cho những người tham dự, Hội KTS Việt Nam đã họp và quyết định thông báo tạm dừng kỳ thi sát hạch sắp tới.

Phí dự thi đã chuyển khoản sẽ được bảo lưu cho lần tổ chức tới, hoặc hoàn trả cho những thí sinh có yêu cầu.


Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ

  • Trung tâm Phát triển Hành nghề Kiến trúc (Hội KTS Việt Nam):
  • ĐT: 024 6686 4818
  • Email: pkhanhtoan@gmail.com
  • Zalo: TS. KTS Phạm Khánh Toàn – DĐ: 091 353 2561

Xem thêm về kỳ sát hạch tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/hoi-kts-viet-nam-tiep-tuc-to-chuc-ky-thi-sat-hach-phuc-vu-cap-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-thu-2.html

© Tạp chí kiến trúc