Hội thảo tham vấn dự án xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt nam và kết quả áp dụng thí điểm tại 5 đô thị

Ngày 27/9/2017, tại Hà Nội, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) kết hợp Quỹ Châu Á (TAF), Viện Nghiên cứu chuyển đổi Môi trường và Xã hội (ISET) tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án “Xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN – CRI)”. Đến tham dự Hội thảo có đại diện các bộ ngành Trung ương, UBND Thành phố và Sở Xây dựng các tỉnh, các Hiệp hội, tổ chức trong nước và quốc tế.

Ts Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị

Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2623/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2020”, trong đó giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố triển khai thực hiện Đề án.

Cục Phát triển đô thị được Bộ Xây dựng giao là cơ quan đầu mối thúc đẩy tổ chức thực hiện Đề án. Căn cứ các nhiệm vụ của Đề án, để tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện nghiên cứu khoa học về phát triển đô thị ứng phó với Biến đổi khí hậu và triển khai thí điểm tại địa phương, Cục Phát triển đô thị đã phối hợp với Quỹ châu Á (TAF) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) triển khai Dự án xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VN-CRI).

Theo bà Trần Thị Lan Anh – Phó Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị, Bộ Xây dựng cho biết: Trong giai đoạn 1, Dự án đã triển khai xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (VN-CRI) và phương pháp thu thập số liệu tại các địa phương, tổ chức 03 đợt tập huấn cho cán bộ địa phương liên quan và áp dụng thí điểm bộ chỉ số tại 05 đô thị trên cả nước gồm: TP. Lào Cai, TP. Quảng Ninh, TP. Hội An, TX. Gia Nghĩa, TP. Cà Mau.

Giai đoạn 2, Dự án đã triển khai các hoạt động: Nghiên cứu, tham vấn ý kiến các bên liên quan về kế hoạch nhân rộng bộ chỉ số; Tổ chức 03 khóa tập huấn (Bắc, Trung, Nam) cho 28 đô thị nhân rộng thuộc danh mục Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ; Xây dựng báo cáo đánh giá khả năng chống chịu với BĐKH của các đô thị và Rà soát khuyến nghị lồng ghép vào Hệ thống chỉ tiêu về quản lý phát triển đô thị.

Để kết thúc Dự án, TAF, ISET và Cục Phát triển đô thị tổ chức Hội thảo cuối kỳ Dự án Xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Tại hội thảo, các bài trình bày về: Quá trình xây dựng và áp dụng bộ chỉ CRI trên thế giới, Phương pháp tiếp cận và cách áp Phương pháp tiếp cận, cách áp dụng bộ chỉ số CRI cho bối cảnh Việt Nam và bài học kinh nghiệm, định hướng áp dụng, nhân rộng bộ chỉ số VN – CRI, Khuyến nghị lồng ghép vào Hệ thống chỉ tiêu về quản lý phát triển đô thị.

Ông Michael DiGregorio – Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam

Với các hoạt động đã thực hiện từ tháng 8/2015 đến nay, Dự án đã triển khai xây dựng Bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH tại Việt Nam, áp dụng cho 05 đô thị thí điểm (Hội An, Quảng Nam; Tp Lào Cai; Cẩm Phả, Quảng Ninh, Tp Cà Mau, Cà Mau; TT Gia Nghĩa, Đăk Nông) và 28 đô thị nhân rộng, phản ánh qua 4 khía cạnh: sức khoẻ và phúc lợi; kinh tế và xã hội, Hạ tầng và môi trường, Lãnh đạo và chiến lược…và tiếp cận với một số kinh nghiệm quốc tế,

Bộ chỉ số đô thị chống chịu với BĐKH (VN – CRI) giúp chúng ta đánh giá tổng quan, làm rõ những điểm mạnh cũng như điểm yếu trên từng khía cạnh của hệ thống đô thị trong bối cảnh phát triển mới của đất nước cũng nhưng dưới tác động của biến đổi khí hậu diễn ra mang lại nhiều thách thức khốc liệt.

Theo đại diện của Cục Phát triển đô thị, Cục sẽ tiếp tục tổng hợp, chắt lọc từ những nghiên cứu, những đóng góp của các chuyên gia trong Hội thảo để tiếp tục đề xuất các khuyến nghị lồng ghép nội dung bộ chỉ số vào các văn bản pháp lý hiện hành liên quan, đặc biệt là Hệ thống chỉ tiêu về quản lý PTĐT. Mục tiêu hướng đến là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về khả năng chống chịu BĐKH của các đô thị, hoàn thiện hệ thống chính sách về phát triển đô thị, góp phần phát triển đô thị bền vững qua đô nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân.

 Đức Huy 

© tckt.vn