Những đối tượng nào có thể dự thi Cuộc thi tuyển “Ý tưởng quy hoạch công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng”?

Sau nửa tháng phát động, cuộc thi tuyển “Ý tưởng quy hoạch công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực bãi nổi giữa và bãi ven sông Hồng” đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng thiết kế. Là đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi, Tạp chí Kiến trúc đã nhận được nhiều ý kiến băn khoăn về đối tượng dự thi và thủ tục đăng ký dự thi. Để thuận tiện cho các cá nhân, tổ chức quan tâm tham dự cuộc thi, TCKT tổng hợp một số thông tin làm rõ và hướng dẫn chi tiết dưới đây. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hình thức thi tuyển và Đối tượng dự thi: 

Hình thức thi tuyển

Hình thức thi tuyển rộng rãi

Đối tượng dự thi

1. Điều kiện dự thi:

Các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế có đủ tư cách pháp nhân theo các quy định của pháp luật, có năng lực hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Gọi chung là đơn vị dự thi)

* Đối tượng không được dự thi: Các cá nhân là thành viên Hội đồng thi tuyển, thành viên BTC thi tuyển; Các tổ chức có thành viên là thành viên Hội đồng thi tuyển, thành viên BTC thi tuyển.

Cụ thể hơn, đối tượng dự thi bao gồm:

 • Cá nhân (Kiến trúc sư, Nhà thiết kế,…)
 • Tổ chức (đang hành nghề trong lĩnh vực thiết kế xây dựng)
 • Liên danh giữa các tổ chức (trong đó có ít nhất 1 tổ chức đang hành nghề trong lĩnh vực thiết kế xây dựng)

2. Trong trường hợp liên danh thi tuyển, cần lưu ý:

 • Các đơn vị tư vấn có thể liên danh để đăng ký dự thi.
 • Liên danh tư vấn thiết kế phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên tham gia liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải được gửi đến Cơ quan tổ chức cùng với hồ sơ đăng ký dự thi.Trong văn bản thỏa thuận liên danh phải nêu rõ người đứng đầu liên danh; phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có).
 • Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Cơ quan tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.
 • Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia trong một đơn vị đăng ký dự thi.
 • Các đơn vị tư vấn có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia để đảm bảo chất lượng hồ sơ dự thi (Chuyên gia không được là thành viên hội đồng thi tuyển, tổ kỹ thuật, cơ quan tổ chức cuộc thi).
 • Trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho cơ quan tổ chức. Tên của các chuyên gia này phải được đơn vị tư vấn nêu rõ trong bản danh sách các thành viên dự thi.

Thủ tục tham dự thi tuyển

 1. Đăng ký hồ sơ dự thi:
 • Các đơn vị dự thi có nhu cầu tham gia dự thi sẽ phải đăng ký thông tin tham dự và nộp đính kèm hồ sơ (file mềm thông tin) qua hình thức trực tuyến theo hướng dẫn tại đường link này.
 • Khi nộp phương án dự thi, các đơn vị cần nộp bổ sung hồ sơ đăng ký bản gốc (đã ký, đóng dấu).
 • Khi đăng ký dự thi, đơn vị dự thi phải nộp cho Ban Tổ chức những giấy tờ sau:

  2. Lưu ý khác:
  – Các đơn vị đăng ký dự thi không phải trả lệ phí thi tuyển;
  – Các đơn vị đã đăng kí tham dự cuộc thi khi muốn thay đổi tư cách đăng kí tham dự khác với nội dung đã đăng ký (thay đổi tên hoặc liên danh mới…) thì gửi lại đăng kí dự thi mới trước thời điểm tổ chức đánh giá, xét chọn. Ban tổ chức thực hiện việc lập biên bản ghi nhận sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng kí dự thi;
  – Cơ quan tổ chức có quyền đề nghị đơn vị dự thi làm rõ, bổ sung các giấy tờ chứng minh tư cách, năng lực, kinh nghiệm nếu cần thiết;
  – Ban tổ chức không chi trả bất cứ khoản kinh phí nào cho các đơn vị dự thi ngoại trừ kinh phí giải thưởng các cho đơn vị đạt giải thưởng của cuộc thi và kinh phí hỗ trợ.

Chi tiết cuộc thi, xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/song-hong

Để nhận chi tiết Quy chế và Nhiệm vụ thi tuyển, vui lòng đăng ký tại: [Đăng ký dự thi] Thi tuyển Ý tưởng Quy hoạch công viên văn hóa đa chức năng tại khu vực Bãi nổi giữa và Bãi ven sông Hồng

Xem thêm nội dung tiếng anh: The competition on planning ideas for the Multi-Functional Cultural Park at the middle and the riverside area of the Red River

© Tạp chí Kiến trúc