Mời tham gia Chuyên đề: Đào tạo KTS chất lượng cao và xu hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo

Cho đến nay, ở Việt Nam chương trình đào tạo chất lượng cao cơ bản được hiểu là chương trình đào tạo có nội dung được thiết kế nhằm đáp ứng với yêu cầu chuẩn đầu ra là những người tài năng, xuất sắc, có tính chuyên nghiệp ở lĩnh vực được đào tạo. Chương trình đào tạo KTS chất lượng cao có thể được thiết kế hoàn toàn mới trên cơ sở các yêu cầu về chuẩn đầu ra, hoặc có thể được bổ sung, điều chỉnh từ các chương trình sẵn có. Chuyên ngành kiến trúc với những tiêu chí đặc thù, ngoài yêu cầu về nội dung chương trình còn phải có phương pháp đào tạo, có đối tượng người học cao hơn các chương trình đại trà ở các cơ sở đào tạo hiện nay…

Tạp chí Kiến trúc số 11 thực hiện Chuyên đề: “Đào tạo KTS chất lượng cao và xu hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo”. Trân trọng kính mời các chuyên gia và KTS tham gia bài viết, ý kiến với những nội dung chính sau:

 • Khái niệm, nhận thức về đào tạo chất lượng cao (trong nước và quốc tế) – Yêu cầu nội dung, phương pháp, đối tượng, nhu cầu đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao
 • Hình thái, cấu trúc cơ bản của một chương trình đào tạo chất lượng cao, có thể bao gồm:
  • (i) Đào tạo gắn với giao lưu hợp tác quốc tế;
  • (ii) Đào tạo gắn với nhu cầu thực tế;
  • (iii) Đào tạo mở rộng vượt khỏi qui mô của trường;
  • (iv) Đào tạo có tính liên trường, liên vùng;
  • (v) Đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp;
  • (vi) Đào tạo lấy người học làm trung tâm;
  • (vii) Đào tạo chuyên môn lồng ghép với các kĩ năng mền;
  • (viii) Đào tạo trong môi trường cách mạng 4.0 và nền kinh tế số…đáp ứng nhu cầu hội nhập, toàn cầu hóa…
 • Xu thế hợp tác đào tạo quốc tế (ĐH và sau ĐH) với những điểm sáng ở ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc Hà Nội, ĐH Kiến trúc TPHCM, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Duy Tân…
 • Diễn đàn: Bàn luận về hướng liên kết hiệu quả cho một chương trình đào tạo KTS, KTS Qui hoạch KS xây dựng chất lượng cao đích thực tại Việt Nam (khoảng 500 chữ kèm ảnh chân dung)

Bài viết khoảng 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao xin gửi về tòa soạn trước ngày 15/11/2018. Trân trọng kính mời các KTS, chuyên gia nghiên cứu tham gia bài viết!

Bài viết xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo một trong hai hình thức sau:

 • Gửi email đến địa chỉ: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Đào tạo KTS chất lượng cao và xu hướng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo)
 • Hoặc gửi bài viết đến địa chỉ:
  Ban biên tập Tạp chí Kiến trúc,
  Số 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc