Mời tham gia Chuyên đề: Đô thị / Thành phố sáng tạo

Mô hình Đô thị sáng tạo (ĐTST) đã được nhiều nước trên thế giới nghiên cứu, ứng dụng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…Tuy nhiên, khái niệm này dường như chưa có sự thống nhất chung, nó tùy thuộc vào những đặc điểm riêng và cách lựa chọn của mỗi đô thị. Theo GS TS Huỳnh Thành Đạt (GĐ Đại học quốc gia TP HCM), về bản chất khu/ĐTST là nơi có các hoạt động sáng tạo và khởi nghiệp diễn ra với cường độ và mật độ cao.

Hiện nay TP HCM cũng đã xây dựng Đề án khu ĐTST tại phía Đông TP với các chức năng cơ bản: (i) Trung tâm NC và ứng dụng KHCN; (ii) Trung tâm GD ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao; và (iii) Trung tâm sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ CNC.

Để hiểu rõ vấn đề này TCKT số 8 mong muốn tạo ra diễn đàn mở để trao đổi một số nội dung sau:

(i) Làm rõ khái niệm, định nghĩa, vai trò vị thế khu/ĐTST trong phát triển KT XH, KHCN;
(ii) Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng phát triển khu/ĐTST, trong đó nhấn mạnh yếu phát triển kiến trúc phục vụ các chức năng trong khu/ĐTST;
(iii) Mối quan hệ giữa kiến trúc và các hoạt động KHCN, sáng tạo trong khu/ĐTST;
(iv) Lý luận về phát triển kiến trúc trong khu/ĐTST nhằm phục vụ có hiệu quả trong NCKH, đổi mới, sáng tạo…;

Tạp chí Kiến trúc Hội KTS Việt Nam trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà Quản lý, KTS, các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhiệt tình tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển Việt Nam, một quốc gia khởi nghiệp sáng tạo trong hội nhập.

Bài viết khoảng 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao xin gửi về tòa soạn trước ngày 15/09/2019. Trân trọng kính mời các KTS, chuyên gia nghiên cứu tham gia bài viết!

Bài viết xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo một trong hai hình thức sau:

  • Gửi email đến địa chỉ: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Chuyên đề: Đô thị / Thành phố sáng tạo )
  • Hoặc gửi bài viết đến địa chỉ:
    Ban biên tập Tạp chí Kiến trúc,
    Số 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc