Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thức IX Hội KTS Việt Nam (nhiệm kỳ IX 2010 – 2015)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2015 – 2020), đã được tiến hành trọng thể tại Cung Văn hóa hữu Nghị, Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến ngày 21/4/2015.

570 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6000 hội viên trên cả nước đã về dự Đại hội.

Trong quá trình chuẩn bị, Đại hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Ban Bí thư TƯ Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc các Hội văn học nghệ thuật TƯ, Ban Tuyên giáo TƯ, Ban Tổ chức TƯ, Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và nhiều Bộ, Ban ngành TƯ.

Đại hội đã vinh dự đón tiếp Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng đã được đón tiếp các Đồng chí: Trịnh Đình Dũng, Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam đến dự và phát biểu với Đại hội.

Đại hội đã vinh dự được Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TƯ Đảng Cộng sản Việt Nam gửi thư chào mừng.
Đại hội cũng đã được đón tiếp đại diện các Bộ, Ban, Ngành ở TƯ và địa phương; Đại diện các Hội Văn học Nghệ thuật TƯ và các Hội nghề nghiệp.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TƯ Khóa VIII; Báo cáo sửa đổi Điều lệ và các Báo cáo của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Đại hội đã Quyết nghị:

  1. Nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá Tình hình kiến trúc Việt Nam 2010-2015; Tình hình hoạt động của Hội nhiệm kỳ VIII và nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ IX do Ban Chấp hành TƯ Hội Khóa VIII trình Đại hội. 
  2. Nhất trí thông qua Điều lệ (sửa đổi) Hội KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020).
  3. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TƯ Hội nhiệm kỳ IX (2015-2020) gồm 98 Ủy viên.Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội lần thứ I, Khóa IX đã quyết định số lượng Ban Thường vụ là 15 Ủy viên, trong đó có Chủ tịch và 04 Phó Chủ tịch Hội. Ban Chấp hành TƯ đã tín nhiệm bầu KTS Nguyễn Tấn Vạn vào chức danh Chủ tịch Hội KTS Việt Nam nhiệm kỳ IX và 04 Phó Chủ tịch cùng 10 Ủy viên Ban Thường vụ còn lại.Ban Chấp hành TƯ Hội đã bầu Ban Kiểm tra gồm Trưởng ban và 04 Ủy viên.Đại hội tin tưởng với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao nhất trước hội viên, tập thể Ban Chấp hành TƯ, Ban Thường vụ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội giao phó.
  4. Đại hội xác định vai trò, trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp của giới KTS đối với sự phát triển bền vững của nền kiến trúc nước nhà; xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Nhà nước, sự mong đợi của Nhân dân, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với Hội KTS Việt Nam và sự nghiệp xây dựng phát triển kiến trúc.
  5. Đại hội giao Ban Chấp hành TƯ Hội Khóa IX tổ chức hoàn thiện văn kiện, tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội kêu gọi KTS cả nước nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội để góp phần tích cực, hiệu quả vào xây dựng nền kiến trúc Việt Nam xanh, hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc trong thời kỳ phát triển đất nước công nghiệp và hiện đại.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội KTS Việt Nam
(nhiệm kỳ 2015-2020)

 (Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 05-2015)