Saint-Gobain vinh dự nhận danh hiệu Global Top Employer

Saint-Gobain là một trong 11 doanh nghiệp trên toàn thế giới  được vinh danh danh hiệu “Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu Thế Giới – Top Employer Global”. Top Employer Global được đánh giá bởi Viện Nghiên cứu Nhà tuyển dụng hàng đầu (Top Employers Institute), dựa trên 400 phương thức điều kiện làm việc, đặc biệt là các quy trình phát triển nhân sự và nghề nghiệp.

Năm nay, Saint-Gobain đặc biệt nổi bật trên tất cả các khía cạnh cụ thể là các giá trị, đạo đức và tính chính trực; giúp gắn kết nhân viên, từ đó tạo sự gắn bó trong tổ chức. Các hoạt động nổi bật về chiến lược công ty, lãnh đạo và chiến lược tuyển dụng cũng được đánh giá cao. Danh hiệu Top Employer Global 2022 đã được trao cho Saint-Gobain tại 38 quốc gia, trong đó Ai Cập và Việt Nam là hai quốc gia mới lần đầu tiên đạt được chứng nhận.

“Danh hiệu “Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu Thế Giới” là một thành tố chính trong việc triển khai kế hoạch chiến lược mới của chúng ta “Grow & Impact”. Điều đó khẳng định rằng Saint-Gobain có lợi thế tốt để giữ chân và thu hút nguồn ứng viên tiềm năng và phù hợp để đạt mục tiêu đề ra. Những kết quả từ cuộc nghiên cứu nội bộ toàn cầu được cải thiện liên tục kể từ khi ra mắt và việc triển khai các kế hoạch chiến lược “Transform & Grow” và bây giờ là “Grow & Impact”: 85% nhân viên của Saint-Gobain giới thiệu Tập đoàn là nơi làm việc tốt và 89% nói rằng họ tự hào khi được làm việc cho Saint-Gobain. Trong bảy năm qua, danh hiệu “Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu Thế Giới” đã thúc đẩy chúng tôi cải tiến hơn nữa.” Claire Pedini, Phó Chủ tịch Cấp cao về Nhân sự và Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp cho biết.

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc