Tham gia Chuyên đề “Chào mừng Đại hội Hội KTS Việt Nam: Sẻ chia – Sáng tạo vì cộng đồng”

Đại hội đại biểu toàn quốc của Hội KTS Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã ra Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát của Hội là: “Bằng mọi nỗ lực thúc đẩy đổi mới môi trường hành nghề kiến trúc, đưa kiến trúc Việt Nam phát triển nhanh, đúng hướng, bền vững và có bản sắc, bắt nhịp với xu hướng kiến trúc trong khu vực và toàn cầu…”. Năm năm qua, Hội KTS Việt Nam đã phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội khóa IX đã đề ra.

Trước thềm Đại hội Hội KTS Việt Nam lần thứ X (nhiệm kỳ 2020-2025), thực hiện vai trò Tạp chí Chuyên ngành trong lĩnh vực kiến trúc, cơ quan ngôn luận của Hội KTS Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc thực hiện Chuyên đề “Chào mừng Đại hội Hội KTS Việt Nam: Sẻ chia – Sáng tạo vì cộng đồng”.

Đây là cơ hội để giới nghề nhìn lại thành quả và hạn chế, đánh giá tình hình kiến trúc và hành nghề KTS trong giai đoạn 2015-2020, đề ra những giải pháp tích cực và chủ động trong phát triển kiến trúc, tổ chức, hoạt động của Hội nhằm nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của Hội KTS Việt Nam trước xã hội, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam xanh hiện đại, bền vững, văn hóa và bản sắc. Đồng thời, Số Chuyên đề cũng là một Diễn đàn đặc biệt dành cho các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc kết nối, cùng chia sẻ những định hướng phát triển và cơ hội hợp tác trong tương lai.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, kiến trúc sư, các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn thiết kế và bạn đọc gần xa tham gia chuyên đề đặc biệt này!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ email: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề “Chào mừng Đại hội Hội KTS Việt Nam: Sẻ chia – Sáng tạo vì cộng đồng” ).

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc