Thông báo: Cuộc thi tuyển phương án TKKT dự án trụ sở đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án trụ sở đài phát thanh và truyền hình Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tổ chức nhằm chọn công trình có tính chất tiêu biểu của địa phương, mang tính đặc thù về quy mô và mỹ quan đô thị, đáp ứng cao nhất các yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, kinh tế – kỹ thuật và công năng sử dụng phù hợp với sự phát triển của ngành truyền hình sốn hiện nay.

1. Cơ quan tổ chức, hình thức thi tuyển và thời gian thực hiện

a, Cơ quan tổ chức cuộc thi:

 • Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Địa chỉ liên lạc: Tầng 2, số 123 đường Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 • Tel: 0254.3511128 – 0254.6500755; Fax: 0254.3511128;

b, Hình thức thi tuyển:

 • Thi tuyển rộng rãi. Các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.
 • Tổ chức tuyển chọn gồm 02 vòng: Vòng 01 (sơ tuyển) để lựa chọn những đơn vị tư vấn đủ năng lực tham gia cuộc thi, vòng 02 (vòng chính thức) để chọn ra phương án tốt nhất. Các đơn vị được chọn vào vòng 02 sẽ được Ban tổ chức phát Hồ sơ cuộc thi chính thức.

c, Tiến độ thời gian:

 1. Thông báo, phát động cuộc thi và nhận HỒ SƠ NĂNG LỰC của các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia vòng 01 từ ngày ra thông báo đến trước 16h30 ngày 31/7/2018;
 2. Xét chọn năng lực các đơn vị tư vấn: ngày 01/8/2018;
 3. Tổ chức tiếp xúc, gửi hồ sơ dự thi, giải đáp thắc mắc và tổ chức tham quan thực địa cho 07 đơn vị tư vấn được chọn vào vòng 02: 13/8/2018;
 4. Thực hiện phương án dự thi (45 ngày) từ ngày 14/8/2018 đến ngày 14/9/2018;
 5. Thời hạn cuối cùng Ban tổ chức nhận HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN dự thi: 16h ngày 21/9/2018;
 6. Hội đồng họp: Tuyển chọn phương án từ ngày 01/10/2018 đến ngày 02/10/2018;
 7. Trình phê duyệt kết quả, công bố kết quả: trước ngày 22/10/2018.

Ghi chú: Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có sự thay đổi, Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi.

2. Giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng: 290.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi triệu đồng chẵn). Trong đó:

 • 01 Giải nhất: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng chẵn) kèm theo chi phí hỗ trợ làm mô hình triển lãm TL: 1/250 là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn);
 • 07 đơn vị được Ban tổ chức mời lập phương án dự thi (vòng 2) không vi phạm quy chế sẽ được nhận khoản kinh phí hỗ trợ 20.000.000 đồng/ đơn vị (Hai mươi triệu đồng chẵn).

3. Yêu cầu về điều kiện dự thi và hồ sơ đăng kí tham gia cuộc thi

a, Đối tượng đăng ký dự thi

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành đủ những điều kiện sau:

 • Các tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế có giấy phép đăng ký hành nghề được công nhận
 • Các tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn.
 • Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể là: Một tổ chức, cá nhân hoặc Một liên danh của hai hoặc nhiều tổ chức hành nghề thiết kế công trình.
 • Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư.

b, Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn đăng ký dự thi gồm có:

 • Tên đơn vị (tổ chức, công ty) cùng hồ sơ pháp lý kèm theo, số điện thoại, fax, email, website;
 • Tên người chịu trách nhiệm cao nhất của đơn vị (là người xác nhận tham gia cuộc thi);
 • Số lượng cán bộ: Kiến trúc sư, kỹ sư… cùng với kinh nghiệm và thâm niên công tác;
 • Bản giới thiệu tóm lược quá trình hoạt động và tiêu chí của đơn vị;
 • Kê khai các công trình đơn vị đã tham gia thiết kế thi tuyển và thành tích đạt được (kèm hình ảnh và bản vẽ minh họa) cùng với tên của tổ chức trao giải, năm đoạt giải.

c, Ghi chú:

 • Hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4 – A3, số trang không gới hạn.
 • Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt.
 • Tài liệu ghi trên đĩa DVd (không bắt buộc): Bản vẽ và hình ảnh được định dạng bằng JPEG và các văn bản định dạng DOC.
 • Hồ sơ năng lực nộp tại địa chỉ nêu trên, thời hạn cuối cùng: trước 16h30 ngày 31/7/2018. Sau khi có kết quả chấm năng lực tư vấn (vòng 1) Ban tổ chức sẽ gửi hồ sơ dự thi đến 07 đơn vị được chọn vào cuộc thi (vòng 2).

Quỳnh Trang – TCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc