Đại hội Hội KTS Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 30 và 31/10/2014, Hội KTS Tỉnh Long An đã long trọng tổ chức Đại hội VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Long An, Lãnh đạo Hội KTS Việt Nam và đông đảo các KTS đang làm việc tại Tỉnh Long An. Sau khi thảo luận, Đại hội đã thống nhất nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Hội KTS Long An, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng hoạt động của Hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẠI HỘI HỘI KIẾN TRÚC SƯ LONG AN LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020
ĐẠI HỘI HỘI KIẾN TRÚC SƯ LONG AN
LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Long An khẳng định Hội KTS Long An đã thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của Hội nghề nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp kiến trúc qui hoạch xây dựng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh Long An.

Ban Chấp hành Hội (BCH) nhiệm kỳ VII, 2015 – 2020 cũng đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể như sau:
1. BCH thường xuyên thông tin và vận động toàn thể hội viên, lực lượng KTS tỉnh Long An nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong sáng tác nghiên cứu thiết kế và lý luận phê bình với mục tiêu “Vì một nền kiến trúc xanh Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mang đặc trưng của đất nước, con người Long An”. Hội KTS tạo điều kiện để các KTS tham gia hiệu quả các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước với phương châm “Kiến trúc luôn gắn với xã hội”. Tham gia thực hiện tốt công tác thiết kế, qui hoạch, quản lý xây dựng đô thị, nông thôn và phát triển nhà ở.

2. BCH, toàn thể hội viên sẽ tích cực góp ý xây dựng Luật hành nghề KTS góp phần cải thiện môi trường hành nghề, nâng cao chất lượng tác phẩm kiến trúc. Nỗ lực, tìm tòi, để có những tác phẩm kiến trúc giá trị, nhân văn, tích luỹ sâu đậm tình cảm, trí tuệ và sự sáng tạo.

3. BCH và hội viên Hội KTS Long An quyết tâm thực hiện công tác qui hoạch xây dựng với phương châm “đô thị phát triển bền vững” từ giai đoạn lập nhiệm vụ qui hoạch đến suốt quá trình nghiên cứu đồ án và triển khai thực hiện.Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc: Mỗi công trình kiến trúc trong đô thị sẽ được nghiên cứu, thiết kế xây dựng và tuân thủ nghiêm ý đồ qui hoạch chi tiết và bố cục không gian đô thị. Tầng cao, độ thông thoáng, chỉ giới xây dựng, diện tích, không gian dành cho cây xanh, mặt nước phải luôn được tôn trọng.

4. Tổ chức hoạt động hội, chi hội với hình thức phong phú, hấp dẫn, kết hợp hội thảo, thông tin, tuyên truyền, sáng tác nhanh, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa thể thao. Quan tâm, bồi dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ lực lượng KTS hành nghề chuyên nghiệp, đặc biệt lưu ý bổ sung, tạo nguồn lực lượng hành nghề tư vấn thiết kế kiến trúc, qui hoạch và quản lý xây dựng đô thị.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành Hội KTS Long An nhiệm kỳ VII (2015 – 2020) và cử Đại biểu tham dự Hội KTS Việt Nam, khóa IX và đại biểu tham dự Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cử đại biểu dự Hội Kiến trúc sư Việt Nam, khóa IX.
Ban chấp hành Hội KTS Long An nhiệm kỳ VII gồm các kiến trúc sư :
Lưu Đình Khẩn. Phan Ngọc Dũng. Trần Kim Lân. Võ Văn Thành. Nguyễn Tấn Phát. Lương Trung Hải. Lê Đình Dục.Đặng Thị Thúy Hà. Đoàn Mộng Thị Diễm Kiều.