“Sáng tác về lịch sử cũng là trách nhiệm của nghệ sĩ”

Ngày 19/12/2012, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo Sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức. Nói về thực trạng sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử trong những năm qua, ông Trần Khánh Chương – Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN đánh giá đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, trong cơ chế thị trường hiện nay, ông Chương cho rằng: “Không thể để các tác giả sáng tác về đề tài lịch sử chỉ dừng ở mức trưng bày tại các triển lãm. Chúng ta cần có chính sách để các đơn vị như bảo tàng, các doanh nghiệp mua các tác phẩm, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có thể sống bằng các tác phẩm về đề tài lịch sử”. Ngoài ra, theo ông Chương, những hạn chế về sáng tác đề tài lịch sử còn các lý do như: nhiều nghệ sĩ (nhất là nghệ sĩ trẻ) chưa trải qua thực tiễn chiến tranh mà chỉ tiếp cận qua tư liệu, nên sáng tác chỉ dừng ở tính minh họa; hoặc ở nước ta không có trường nào đào tạo chuyên sâu những sáng tác về đề tài lịch sử.“Cần có một cuộc tổng kiểm kê về những sáng tác về đề tài lịch sử, từ đó đặt hàng hoặc tổ chức những cuộc thi sáng tác mỹ thuật về đề tài lịch sử theo từng chủ đề riêng, có giải thưởng xứng đáng và chọn mua, xuất bản và quảng bá các tác phẩm tốt cho các họa sĩ. Nhưng trên hết, là các nghệ sĩ phải tự giác đi vào mảng đề tài này bởi đó cũng là trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với quá khứ của dân tộc”, ông Trần Khánh Chương nói.
Phạm Nguyễn