[02-2017] Ý tưởng Kiến trúc với Công nghệ và Vật liệu mới

Danh mục chuyên đề:

 1. Câu chuyện BIM ở Việt Nam
  Nguyễn Phước Thiện
 2. Thiết kế tích hợp trong kiến trúc: Xây dựng tương lai lớn từ những điều nhỏ bé
  TS. KTS Nguyễn Anh Tuấn
 3. Thực tế ảo cuộc cách mạng cho trình diễn thiết kế kiến trúc tương lai?
  Đinh Anh Tuấn
 4. CAG Nhà cung cấp công nghệ và vật liệu mới trong kiến trúc hiện đại đột phá để dẫn đầu xu hướng
  PV
 5. Tấm gương ACOTEC – Xuân Mai
  PV
 6. Hải Linh: Nâng tầm giá trị cho ngôi nhà Việt
  PV
 7. Giải pháp cấu kiện bê tông khối lớn
  PV

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 02-2017

 

Tạp chí Kiến trúc số 02-2017
Tạp chí Kiến trúc số 02-2017