[05-2017] Kiến trúc & sự thông thái bản địa

Nhà cộng đồng Dao Đỏ tại thôn Xả Séng, xã Tả Phìn, Sa Pa, Lào Cai.
KTS Hoàng Thúc Hào (Văn phòng Kiến trúc 1+1>2)

Danh mục chuyên đề:

 1. Kiến trúc xanh và phát triển bền vững từ kinh nghiệm châu Á: Phát triển công nghệ mới hay trở lại với sự thông thái bản địa
  TS.KTS.Nguyễn Quốc Tuân – Ths.KTS.Hồ Phương Thành
 2. Một vài suy nghĩ về giá trị bản địa trong kiến trúc đương đại
  TS.KTS.DPLGNguyễn Việt Huy – GS.KTS.DPLG ERIC DUBOCS
 3. Văn hóa bản địa trong xây dựng môi trường cư trú truyền thống
  PGS.TS.KTS Phạm Hùng Cường
 4. Kiến tạo những giá trị mới từ sự kế thừa truyền thống
  Thảo Nguyên
 5. Về triết lý sáng tác của KTS Bill Bensley
  KTS Đặng Tuấn Trung
 6. Giải pháp sinh thái trong ngôi nhà Việt
  PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 05-2017