1000 năm Thăng Long – Hà Nội – Những thách thức giữa Bảo tồn và Phát triển

Danh mục chuyên đề:

 

(Ảnh minh họa: Nhà hát Lớn Hà Nội những năm đầu thế kỷ 20)