[06-2019] Tiếng ồn đô thị và Giải pháp kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

  1. Tạo môi trường âm thanh tiện nghi trong các đô thị Việt Nam
   Phạm Đức Nguyên
  2. Các giải pháp kiến trúc chống tiếng ồn giao thông đô thị Việt Nam
   Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thị Hoa
  3. Tiếng ồn và giải pháp kiến trúc giảm ồn trong nhà cao tầng
   Nhân Hải
  4. Môi trường âm thanh trong phố cổ Hà Nội – Nghe và nghĩ
   Nguyễn tuấn Anh

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 06-2019