Chung cư cũ ở Hà Nội đã hết niên hạn sử dụng, phải cải tạo ngay

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, tất cả chung cư cũ trên địa bàn thành phố đều đã hết niên hạn sử dụng nên cần tập trung bố trí ngân sách để lập quy hoạch, từ đó kêu gọi chủ đầu tư tham gia.

Nhiều khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn thành phố cần phải cải tạo gấp.
Nhiều khu chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn thành phố cần phải cải tạo gấp.

Ngày 11/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ thành phố Hà Nội.

Theo ông Chu Ngọc Anh,công tác cải tạo chung cư cũ là rất quan trọng, cấp thiết, được nêu rõ tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thành phố đã cùng Bộ Xây dựng trong việc sửa đổi bổ sung Nghị định 101của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Ngoài ra, còn một số vướng mắc nằm ở Luật Nhà ở và tới đây tổng kết, sửa đổi Luật Thủ đô, cần sửa đổi, bổ sung các nội dung chính sách đặc thù. Trước mắt là tập trung xem xét những vướng mắc còn lại tại Luật Nhà ở, báo cáo Chính phủ, Quốc hội để có nghị quyết cho thành phố thực hiện một số nội dung chưa có trong quy định pháp luật…

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình bày quy chế hoạt động của Ban; Dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND thành phố đề nghị Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương “Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp (Ảnh: HNM)
Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp (Ảnh: HNM)

Trong đó, đề cập thực trạng các chung cư cũ, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong thời gian vừa qua, cũng như đề xuất 7 nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy công tác này…

Tại cuộc họp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đồng tình về tỷ lệ 70% tổng số chủ sở hữu đồng thuận thống nhất phá dỡ, lựa chọn chủ đầu tư thì thực hiện theo quy định như đối với nhà nguy hiểm cấp D và nêu ý kiến cần nghiên cứu, xem xét thêm với các kiến nghị liên quan đến áp thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn tiền sử dụng đất, thuê đất, thu hồi đất trong 4 kiến nghị đề xuất trình Quốc hội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông cho rằng, cần rà soát lại các khu chung cư cũ đã thực hiện cải tạo, tổng kết các chính sách thời gian qua. Theo ông Đông, hiện tất cả chung cư cũ trên địa bàn thành phố đều đã hết niên hạn sử dụng nên cần tập trung bố trí ngân sách để lập quy hoạch, từ đó kêu gọi chủ đầu tư tham gia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho rằng, thành phố chủ trương xã hội hóa trong thực hiện cải tạo chung cư cũ. Do đó, với những nội dung khó thực hiện, đặc biệt là vấn đề hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân; nên chăng thành phố có thể lấy ngân sách bù trừ, để nhà đầu tư tham gia được.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đánh giá các ý kiến đóng góp rất xác đáng, có trách nhiệm và yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu tối đa, tập trung sửa Tờ trình, báo cáo Thường trực Thành ủy để tiếp tục hoàn thiện để Đề án thực sự khả thi, thuyết phục khi trình Quốc hội ban hành nghị quyết…

Đặc biệt, Tờ trình cần nhấn mạnh thêm sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở chính trị; trách nhiệm của thành phố, phối hợp giữa các khâu, phân cấp trong các nội dung liên quan… Ông Chu Ngọc Anh cũng cho rằng, cần thiết bổ sung thêm thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố.