Công trình xây dựng đối với người khuyết tật

Ngày 3/11 vừa qua, Báo Xây dựng phối hợp cùng Tạp chí Hướng nghiệp và Hòa nhập tổ chức Hội thảo “Công trình xây dựng đối với người khuyết tật”.

Hội thảo bàn về các quy định của công trình công cộng để người khuyết tật sử dụng dễ dàng.
Hội thảo bàn về các quy định của công trình công cộng để người khuyết tật sử dụng dễ dàng.

Hiện nay, cả nước có khoảng 7 triệu người khuyết tật (chiếm 7,8% dân số), nhằm tạo điều kiện bảo đảm để người khuyết tật tiếp cận và sử dụng công trình công cộng, Luật Người khuyết tật quy định việc phê duyệt thiết kế, xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội phải tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng để bảo đảm người khuyết tật tiếp cận.

Quy định này còn tạo bước đột phá mới trong việc xóa bỏ rào cản về vật chất, xã hội đối với người khuyết tật, bảo đảm quyền bình đẳng của người khuyết tật trong tham gia các hoạt động xã hội để họ có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, một thực tế cho thấy: Nhà chung cư, trụ sở làm việc và công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội… được xây dựng trước đây chưa bảo đảm các điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Đồng thời, nhiều công trình công cộng đang xây dựng cũng chưa chú ý đến vấn đề nêu trên. Đây là vấn đề mà các cấp Bộ, Ban, ngành đang quan tâm chú trọng và là nhu cầu mong muốn thiết thực của người khuyết tật.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng nhận định: “Hệ thống văn bản pháp luật của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã quan tâm đặc biệt đến việc thiết kế những hạng mục công trình riêng cho người khuyết tật phù hợp với thông lệ quốc tế, tuy nhiên dư luận phản ánh một vài chủ đầu tư chưa thực sự nghiêm túc việc này là có cơ sở; có thể bắt đầu từ khâu lập dự án, thiết kế và sự phê duyệt lỏng lẻo của người có thẩm quyền. Hiệp hội doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật cần có văn bản nêu ví dụ đích danh và kiến nghị những ý kiến của mình về việc này để giúp các cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng giám sát, điều chỉnh chính sách cho hợp lý. Đất nước ta đang hội nhập mạnh mẽ nền kinh tế thế giới. Chúng ta không thể không phát huy những giá trị nhân văn trong tư tưởng của Đảng đối với từng việc làm cụ thể vì một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại Hội thảo.
Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị, các đại biểu cũng trình bày các báo cáo tham luận về thực trạng, các giải pháp giúp cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng được các công trình dành cho mình. Đặc biệt là có sự bày tỏ quan điểm của chính những người khuyết tật.

Người khuyết tật có cơ hội bày tỏ quan điểm về việc sử dụng công trình công cộng tại Hội thảo.
Người khuyết tật có cơ hội bày tỏ quan điểm về việc sử dụng công trình công cộng tại Hội thảo.

Đây thực sự là diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia hoạch định chính sách xây dựng, các chủ đầu tư… cùng thảo luận để tìm ra giải pháp tháo gỡ những bất cập nêu trên.

Theo Báo Xây dựng