Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện

Việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện nhằm phát triển khu bến cảng này thành khu cảng hiện đại, ứng dụng khoa học – công nghệ cao trong quản lý và khai thác cảng, đáp ứng vai trò là cảng cửa ngõ quốc tế, kết hợp phục vụ mục tiêu trung chuyển quốc tế.

Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á nối cảng Lạch Huyện vừa được khởi công vào tháng 2/2014.
Cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á nối cảng Lạch Huyện vừa được khởi công vào tháng 2/2014.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 2973/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Quyết định, phạm vi quy hoạch gồm khu vực cửa Lạch Huyện, đoạn từ ngoài biển vào đến kênh Hà Nam thuộc địa phận TP. Hải Phòng; khu vực sông Chanh, đoạn từ kênh Cái Tráp đến khu vực hạ lưu cầu sông Chanh thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện nhằm phát triển khu bến cảng này thành khu cảng hiện đại, ứng dụng khoa học – công nghệ cao trong quản lý và khai thác cảng, đáp ứng vai trò là cảng cửa ngõ quốc tế, kết hợp phục vụ mục tiêu trung chuyển quốc tế.

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2025 có thể tiếp nhận tàu tổng hợp trọng tải 50.000 DWT (tàu 100.000 DWT giảm tải), tàu container đến 6.000 TEU (tàu 8.000 TEU giảm tải), năng lực thông qua từ 35 đến 41 triệu tấn/năm.

Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030 và sau 2030 tiếp nhận được tàu tổng hợp trọng tải 100.000 DWT, tàu container tới 8.000 TEU hoặc hơn, năng suất thông qua từ 118 đến 136 triệu tấn/năm.

Bên cạnh đó, hình thành khu bến cảng tiếp nhận hàng lỏng tại bờ trái của sông Chanh để từng bước phục vụ việc di dời bến xăng dầu B12 ra khỏi vịnh Cái Lân và tiếp tục phát triển các bến tiếp theo để trở thành đầu mối tiếp nhận và phân phối xăng dầu của toàn miền Bắc.

Có thể tiếp nhận tàu chở hàng lỏng trọng tải đến 40.000 DWT hoặc hơn, năng lực thông qua đạt 5 triệu tấn/năm vào năm 2020 và 10 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Đồng thời, các bến cảng tổng hợp, chuyên dụng tại khu Yên Hưng, sông Chanh sẽ được hình thành theo nhu cầu phát triển của các khu công nghiệp, theo định hướng cũng như quy hoạch của các ngành liên quan.

Khu vực này được quy hoạch cho cỡ tàu lớn nhất tới 50.000 DWT, năng lực thông qua đạt 9,5 triệu tấn/năm vào năm 2020 và đạt khoảng 20 triệu tấn/năm vào năm 2030.

Quyết định cũng nêu rõ các dự án ưu tiên đầu tư; trong đó, các hạng mục cơ sở hạ tầng dùng chung cho toàn khu bến cảng Lạch Huyện bao gồm: Luồng tàu vào cảng, công trình bảo vệ (đê chắn sóng, đê chắn cát), tuyến đường sau cảng; xây dựng hai bến container giai đoạn khởi động.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh này thay thế Quyết định số 501/QĐ-BGTVT ngày 29/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Cảng Lạch Huyện) giai đoạn đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Được biết, Cảng Lạch Huyện – cửa ngõ quốc tê Hải Phòng được chính thức khởi công vào 4/2013, tổng mức đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng chia thành hai hợp phần.

Hợp phần A, xây dựng cơ sở hạ tầng dùng chung cho cảng trong các giai đoạn (luồng tàu, vũng quay tàu, đê chắn sóng, đê chắn cát, đường ngoài cảng, tôn tạo xử lý nền đất yếu…), tổng mức đầu tư dự án hơn 18.600 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ODA Nhật Bản và ngân sách nhà nước.

Hợp phần B sẽ đầu tư 2 bến, chiều dài 750m, trang thiết bị khai thác, xếp dỡ, cho tàu container trọng tải đến 100.000 DWT, tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng.

Theo bizlive