Ngôi nhà đoạt giải thưởng thiết kế nước Đức 2017 có gì đặc biệt?

Ngôi nhà với thiết kế độc đáo ở Weinheim đã giúp hai nhà thiết kế Wannenmacher-Möller Architekten đoạt giải thưởng thiết kế nước Đức 2017.