Sự phối hợp trách nhiệm và hiệu quả sẽ đưa quy hoạch vào Cuộc sống

TS Phùng Phú Phong
Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 với nhiều định hướng quan trọng cho xây dựng, phát triển không gian đô thị đến năm 2030, hướng đến tầm nhìn dài hạn đến năm 2045 Đà Nẵng trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững. Là đơn vị được giao triển khai lập Điều chỉnh quy hoạch chung, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã nỗ lực và cố gắng hết mình khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác lập điều chỉnh quy hoạch chung đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, được các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Theo đồ án định vị chiến lược đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành đô thị lớn; thông minh, sáng tạo; bản sắc, bền vững. Trong đó, đặt mục tiêu:

 • Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế – xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á, với vai trò là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ.
 • Là một trong những trung tâm văn hóa – thể thao, giáo dục – đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học – công nghệ phát triển của đất nước.
 • Trung tâm tổ chức các sự kiện tầm khu vực và quốc tế.
 • Thành phố cảng biển, đô thị biển quốc tế với vị trí là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.
 • Trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống; đảm bảo quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo.
Cảnh quan 2 bên bờ sông Hàn. Ảnh: Nguyễn Ngọc Vinh

Tuy nhiên, để triển khai cụ thể hóa bản quy hoạch có chất lượng này vào thực tiễn phát triển đô thị trong 10 năm tới và xa hơn nữa, cần có sự quan tâm hỗ trợ của Bộ ngành TW và đòi hỏi sự tập trung cao độ của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố đến các địa phương nói chung, sự tập trung cao độ của cấp ủy, chính quyền Ngành Xây dựng nói riêng nhằm đảm bảo rằng Điều chỉnh quy hoạch chung được triển khai kịp thời, đồng bộ, liên tục và hiệu quả. Ngược lại, công tác triển khai cụ thể hóa thiếu tập trung, bị động thì những định hướng tốt đẹp của Đồ án cũng chỉ nằm trên các bản vẽ.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy Ban nhân dân TP; nhận thức được tầm quan trọng của công việc thực hiện cụ thể hóa quy hoạch, đưa quy hoạch vào thực tiễn phát triển là một trong các bước quan trọng, quyết định thành công các quyết sách về phát triển đô thị của Thủ tướng Chính phủ, sự mong mỏi của chính quyền, nhân dân thành phố; ngay từ tháng 11 năm 2020 Sở Xây dựng đã dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lấy ý kiến và nhận được sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm của các Sở ban ngành, UBND các quận huyện; đến tháng 01 năm 2021, Sở Xây dựng đã tổng hợp, báo cáo UBND thành phố nhằm kịp thời xem xét, ban hành ngay sau khi Điều chỉnh quy hoạch chung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Nội dung triển khai cụ thể hóa quy hoạch chung được thể hiện qua 12 nội dung lớn là:

 1. Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị (trong đó có bao gồm tái thiết chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố), lập khu vực phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị;
 2. Điều chỉnh 12 quy hoạch phân khu, bao gồm cả quy hoạch không gian ngầm;
 3. Lập quy hoạch chung các xã nông thôn huyện Hòa Vang;
 4. Điều chỉnh và lập 09 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật;
 5. Quy hoạch cảng hàng không quốc tế;
 6. Lập Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng;
 7. Xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, đất đai; đơn giản hóa thủ tục hành chính để thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án ưu tiên đầu tư;
 8. Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch có liên quan phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung thuộc lĩnh vực quản lý thuộc các ngành được phê duyệt tại đồ án;
 9. Triển khai các dự án ưu tiên đầu tư;
 10. Kế hoạch xúc tiến đầu tư các dự án;
 11. Mô hình hóa quy hoạch;
 12. Phối hợp bộ, ngành triển khai thực hiện hệ thống cơ sở hạ tầng khung chính của Thành phố, sân bay, bến cảng Liên Chiểu và các công trình quan trọng, thiết yếu, …; Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tiếp tục cân đối bố trí vốn để đầu tư phát triển bến cảng Liên Chiểu theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Với 12 đầu việc lớn, cụ thể thành 54 công việc cụ thể thực hiện trong giai đoạn 2021-2030, trong đó phần lớn tập trung vào các năm 2021-2022.

Những khối lượng công việc khổng lồ đang ở phía trước, chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt, quyết tâm của các cấp lãnh đạo thành phố; sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả của các sở, ngành, quận, huyện; sự nỗ lực không ngừng của ngành xây dựng chúng ta sẽ cụ thể hóa, đưa quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào thực tiễn, mang lại hiệu lực, hiệu quả tạo nên một đô thị Đà Nẵng hiện đại, có bản sắc và đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội nói chung, xây dựng và phát triển đô thị nói riêng trong thời kỳ mới.

TS Phùng Phú Phong
Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 04-2021)