Công nghệ quản lý năng lượng HEMS

Công trình tiết kiệm năng lượng được xem như công trình ứng dụng hệ thống quản lý tiên tiến có thể kiểm soát mức tiêu thụ điện năng một cách hiệu quả. Trong bối cảnh người dân ngày càng ý thức được sức mạnh của công trình thân thiện môi trường, một căn hộ có tính năng tiết kiệm năng lượng ngày càng được đánh giá cao trong ngành công nghiệp xây dựng. Xuất phát từ ý tưởng đó, hệ thống quản lý năng lượng với tên gọi HEMS của Nhật Bản đã được sáng chế với mục đích khuyến khích người dân tiết kiệm điện năng tiêu thụ.

Chính phủ Nhật Bản hiện đang đẩy mạnh chính sách tiết kiệm năng lượng bắt đầu bằng dự án “Khuyến khích và phát triển công trình tiết kiệm năng lượng/công trình thông minh” được thực hiện từ kinh phí của Chính phủ. Một phần của chi phí lắp đặt hệ thống HEMS được hỗ trợ từ Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho một số dự án bắt đầu từ năm 2013. Dự án đầu tiên được phê duyệt tại Tokyo hiện đang được tiến hành và dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2015. Các công ty Itochu Property Development, Mitsubishi Jisho Residence và Daiei Real Estate & Development đã cùng nhau hợp tác với Tập đoàn Điện IP để thực hiện dự án này.

Dữ liệu tiêu thụ năng lượng sẽ được thu thập đầy đủ cùng với các dữ liệu khác như khí hậu, nhiệt độ và độ ẩm… sẽ được phân tích cẩn thận thông qua quá trình phân tích đa phương tiện. Với kết quả của thử nghiệm này, các nhà khoa học sẽ hướng tới việc nâng cấp các chức năng cho hệ thống HEMS và phát triển thêm nhiều sản phẩm mới thân thiện môi trường. Công ty Mitsui Fudosan và công ty Toshiba hiện cũng đang có kế hoạch ứng dụng hệ thống HEMS cho công trình xây dựng mới do Mitsui đảm nhiệm. Hầu hết các nhà phát triển bất động sản của Nhật Bản đã ý thức và ngày càng ứng dụng rộng rãi loại hình công nghệ tiết kiệm năng lượng trong các công trình xây dựng của mình.

Bắc Thái (Theo Báo Tin tức & Kỹ thuật Nhật Bản)

Báo Xây dựng