[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: NY001

Thông tin bình chọn

  1. Tác giả: Nhóm Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thị Như Ý
  2. Mã số bình chọn: NY001

Xem toàn bộ các phương án bình chọn của cuộc thi Thiết kế ý tưởng kiến trúc Bệnh viện dã chiến: 

https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/moi-binh-chon-phuong-an-duoc-cong-dong-yeu-thich-nhat-cuoc-thi-thiet-ke-y-tuong-kien-truc-benh-vien-da-chien.html

Xem toàn bài dự thi tại: