[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: SP001
Thông tin tác giả Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, Trương Tấn Duy Mã số bình chọn: SP001 Thuyết minh phương…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: NY001
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm Nguyễn Hoàng Quân, Trần Thị Như Ý Mã số bình chọn: NY001 Xem…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: LA619
Thông tin bình chọn Tác giả: Lê Nam Anh Mã số bình chọn: LA619 Thuyết minh Trong khi đại dịch…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: SE156
Thông tin tác giả Tác giả: Đoàn Thanh Hà /H&P Architects Mã số bình chọn: SE156 Thuyết minh phương án:…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: TT060
Thông tin tác giả Tác giả: Công ty CP Kiến trúc Xây dựng TTA Partners Mã số bình chọn: TT060…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: BV156
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm Nguyễn Hoàng Ngọc Hân, Trương Lê Ngọc My, Võ Nguyễn Trung Thành Mã…
[Phương án Ấn tượng cuộc thi Bệnh viện dã chiến] – MS: VL258
Thông tin tác giả Tác giả: Công ty CP Kiến trúc Lập Phương Mã số bình chọn: VL258 Thuyết minh…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: VI123
Thông tin tác giả Tác giả: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: VN001
Thông tin bình chọn Tác giả: Hoàng Thị Cẩm Tú (VNCC) Mã số bình chọn: VN001 Xem toàn bộ các…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: TT005
Thông tin tác giả:  Tác giả: Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng CDCC Mã số…
[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: PP224
Thông tin tác giả Tác giả: Nhóm Nguyễn Quốc Đoàn, Hoàng Yến Nhi Mã số bình chọn: PP224 Thuyết minh…
[Bình chọn – Bệnh viện dã chiến] – MS: DN218
Thông tin bình chọn Tác giả: Nhóm TDN (Lê Anh Tài) Mã số bình chọn: DN218 Xem toàn bộ các…