[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: TT060

Thông tin bình chọn

  1. Tác giả: Công ty CP Kiến trúc Xây dựng TTA Partners
  2. Mã số bình chọn: TT060

Xem toàn bộ các phương án bình chọn của cuộc thi Thiết kế ý tưởng kiến trúc Bệnh viện dã chiến: 

https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/moi-binh-chon-phuong-an-duoc-cong-dong-yeu-thich-nhat-cuoc-thi-thiet-ke-y-tuong-kien-truc-benh-vien-da-chien.html

Xem toàn bài dự thi: