[Phương án xuất sắc Cuộc thi thiết kế bệnh viện dã chiến] – MS: TT060

Thông tin tác giả

  1. Tác giả: Công ty CP Kiến trúc Xây dựng TTA Partners
  2. Mã số bình chọn: TT060

Thuyết minh dự án:

Thời gian thi công ngắn, sự đơn giản trong quá trình thi công và vận hành cùng với giải pháp tổ chức không gian có tính linh hoạt cao, thích hợp với nhiều loại dịch bệnh khác nhau là tiêu chí mà nhóm tác giả theo đuổi trong quá trình thiết kế. Theo đó, phương án TT060 – Shipping Units đề xuất một mô hình cấu trúc bệnh viện dã chiến được tạo thành bởi các đơn nguyên container trên các khu đất trống trong đô thị. Các mô-đun khác nhau (phòng bệnh, phòng chức năng, diện tích giao thông,…) được thiết kế và lắp ghép dựa trên một kích thước đơn nguyên container duy nhất 2,4m x 6.0m x 2.9m giúp đơn giản hóa tối đa quá trình chế tạo, vận chuyển và lắp ghép. Cấu trúc tuyến tính cho phép khả năng mở rộng không giới hạn về các phía có phòng bệnh, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong các tình huống khẩn cấp.

Nhận xét của Hội đồng giám khảo: Phương án sử dụng container, có bố cục tổ hợp kiến trúc đẹp; Tính thực tiễn cao; Có khả năng chuyển đổi chức năng.

Xem toàn bộ các phương án bình chọn của cuộc thi Thiết kế ý tưởng kiến trúc Bệnh viện dã chiến: 

https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/moi-binh-chon-phuong-an-duoc-cong-dong-yeu-thich-nhat-cuoc-thi-thiet-ke-y-tuong-kien-truc-benh-vien-da-chien.html

Xem toàn bài dự thi: