Ngôi nhà Công Giáo – Giải Khuyến Khích hạng mục Chuyên Nghiệp cuộc thi thiết kế Ngôi nhà mơ ước 2018-2019

Thông tin bình chọn:

  1. Hạng mục Chuyên nghiệp
  2. Tác giả: Nguyễn Duy, Phạm Thái Linh
  3. Mã số bình chọn: CN003

Dự án được thiết kế cho một gia đình theo Công giáo, đức tin là một phần quan trọng trong cuộc sống đời họ. Họ muốn một ngôi nhà hiện đại, đồng thời chứa đựng truyền thống.

Các khoảng trống trong nhà là “cái kho” cho “những thay đổi” trong tương lai. Thông qua “khoảng trống”, “thiên nhiên”, dưới dạng ánh sáng và gió, lan tỏa khắp nhà. Bất cứ nơi nào trong ngôi nhà, con người đều có thể cảm nhận được thiên nhiên bao quanh họ, thay đổi theo thời gian.