Villa Tân Định – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Villa Tân Định Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh và cộng…
Tổ khúc Bốn mùa – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tổ khúc Bốn mùa Tác giả: KTS. Nguyễn Văn Hữu – Công ty…
Trường Liên cấp DEWEY – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường Liên cấp DEWEY Tư vấn thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào, Đỗ…
S Plus (Six senses Space) – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: S Plus (Six senses Space) Tư vấn thiết kế: KTS. Phạm Thanh Huy…
282 Workshop – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: 282 Workshop Tư vấn thiết kế: KTS. Phạm Thanh Huy – 282Design Địa…
Phòng tập FBS – Formless Boutique Studio – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Phòng tập FBS – Formless Boutique Studio Tư vấn thiết kế: KTS. Ngô…
The L00P – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: The LOOP Tư vấn thiết kế: KTS. Đoàn Bằng Giang, Trương Minh Quân…
Nhà Quỳnh Hậu – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà ở Quỳnh Hậu Tác giả: KTS. Lê Cao Anh và cộng sự…
Nhà An – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà An Tác giả: KTS. Đoàn Bằng Giang, Vũ Đình Hải, Hoàng Duy…
Coninco Building – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Coninco Building Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Đăng Quang, Trần Đức Tài…