Nhà nguyện Khâm Mạng – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Nhà nguyện Khâm Mạng Tác giả: KTS. Nguyễn Xuân Minh và cộng sự…
Làng Mít – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Làng Mít Tác giả: KTS. Hoàng Thúc Hào, Đỗ Minh Đức, Lê Đình Hùng…
Trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân tối cao – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân tối cao Tác giả: Liên danh…
Nhà Mệ Loan – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Mệ Loan Tác giả: KTS. Huỳnh Tuấn Huy – H-Hstudio Địa điểm:…
Tony Fruit Office – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tony Fruit Office Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Văn Thiên – Công…
Dự án “3 gian” – Chuỗi nhà ở nông thôn đương đại, thị trấn Đô Lương, Nghệ An – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà 3 gian Tác giả: KTS. Nguyễn Khắc Phước – Công ty TNHH…
Nhà Hóc Môn – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Hóc Môn Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Văn Thiên – Công…
Nhà Đông Anh – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Đông Anh Tác giả: KTS. Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Hoàng Kim –…
Hội An Ơi Villa – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Hội An Ơi Villa Tư vấn thiết kế: KTS. Lê Viết Hội –…
Mạo Khê House – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Mạo Khê House Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Văn Thu – Công…