Gia hạn nộp bài tham luận Diễn đàn Arcasia lần thứ 19 tại Jaipur, Ấn Độ

Chủ đề tham luận tại ARCASIA 2017 lần này là Hạnh phúc thông qua Kiến trúc” – “Happiness through Architecture. Cuộc sống hạnh phúc là mục tiêu theo đuổi của nhân loại từ thuở sơ khai. Để đạt được hạnh phúc, con người không ngừng theo đuổi “ăn ngon”, “mặc đẹp” và “nơi ở tiện nghi”. Thậm chí, “chỉ số hạnh phúc” cũng được sử dụng để đánh giá chất lượng sống tại một Quốc gia. Đặc biệt, thiết kế của những công trình kiến trúc cũng có khả năng mang lại “hạnh phúc” cho con người thông qua quá trình sử dụng. Để giá trị phi vật thể này của Kiến trúc được thảo luận sâu sắc hơn tại Diễn đàn Kiến trúc Châu Á lần thứ 19 – ARCASIA 2017, ARCASIA phát động lời mời tới các học giả, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực kiến trúc, các Kiến trúc sư thuộc 21 Quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) gửi bài tham luận cho diễn đàn.

Nhằm giúp cho các diễn giả có thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng nội dung và thu hút thêm sự đóng góp của cộng đồng các KTS, những người hoạt động trong nghề Kiến Trúc, BTC Diễn đàn Kiến trúc Châu Á Arcasia lần thứ 19 đã quyết định gia hạn nộp bài tham luận đến ngày 15 tháng 03 năm 2017.

Nội dung chi tiết xin vui lòng tham khảo:

Đức Thành/ TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc