Mời thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2)

Ngày 11/8/2021, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An đã có thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án: Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2).

Thông tin thi tuyển:

Nguồn: Internet

1. Tên dự án: Xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.
2. Đơn vị tổ chức thi tuyển: Bệnh viện ung bướu Nghệ An.
3. Hình thức thi tuyển rộng rãi: Tất cả các cá nhân, tổ chức có năng lực tham gia thi tuyển.
4. Thời gian thực hiện:

  • Thời gian đăng ký dự thi và phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 12/8/2021
  • Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước ngày 17/9/2021 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (60 Tôn Thất Tùng, Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An)

5. Yêu cầu: Thực hiện dự án theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viên Ung bướu Nghệ An (giai đoạn 2).

Cuộc thi phải tổ chức phân tích, đáng giá các phương án đề xuất của các đơn vị tham gia dự thi trên cơ sỏ đó lựa chọn phương án tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các nội dung của Nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt trên tinh thần đảm bảo sự khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định Nhà nước.

6. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển: được cung cấp miễn phí (gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế; Quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng…) tại địa chỉ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

7. Thông tin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An – tầng 2, nhà số 2, số 60, đường Tôn Thất Tùng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Điện thoại: 02383856888 (hoặc đ/c Trang: 0917303259; KS Việt: 0944665513).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân mang theo giấy tờ giới thiệu và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước khi đến nhận hồ sơ mời thi tuyển.

Trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm tham gia!

© Tạp chí Kiến trúc