[MS05] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 05
Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Nhân
Trần Hồng Quang
Giáo viên HD PGS.TS.KTS. Nguyễn Đình Thi