[MS38] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 38
Sinh viên thực hiện Nguyễn Vĩnh Tiến
Phạm Công Lâm
Hàng Dũng Tín
Lê Thị Bích Ngọc
Võ Minh Phát
Giáo viên HD  THS.KTS Trần Đình Nam
KTS Đàm Huỳnh Quốc Vũ