[MS62] Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án dự thi Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lại dành cho sinh viên.

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

 

Mã số 62
Sinh viên thực hiện Nguyễn Công Khanh
Nguyễn Phúc Nguyên
Đặng Quang Luân
Phạm Ngọc Tài
Lê Ngọc Nam Huân
Giáo viên HD Ths. KTS Nguyễn Bích Hoàn
Ths. KTS Vũ Tiến An