[MS82-AN113] Giải Nhì Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên

Phương án đạt GIẢI NHÌ Cuộc thi Ý tưởng thiết kế nhà ở tương lai dành cho sinh viên 

(Xem toàn bộ kết quả cuộc thi tại đây)

Hội đồng thi tuyển nhận xét về phương án: “Ý tưởng chủ đạo là “Cộng sinh Con người với Thiên nhiên” mang tính nhân văn được thể hiện trong một cấu trúc không gian đơn vị ở dạng kim tự tháp ngược độc đáo và ấn tượng. Ở đó các căn hộ gắn với cây xanh, phát triển theo hướng mở. Và bằng các giải pháp công nghệ tái tạo nước và năng lượng, trong cấu trúc không gian đơn vị ở, thiên nhiên sinh lời, môi trường ở trong lành và giao tiếp xã hội thân thiện,… Đó là những điểm mạnh, nổi bật của phương án.

Mã số 82
Sinh viên thực hiện Lê Trường An
Võ Nữ Phương Anh
Mai Ngọc Danh
Huang Xưởng Thịnh
Trịnh Minh Khoa
Giáo viên HD Ths. KTS Trần Đình Nam
THs. KTS Nguyễn Bích Hoàn