Không gian an trú trong hiện tại – Trung tâm Làng Mai – Huế – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: Không gian an trú trong hiện tại – Trung tâm Làng Mai – Huế Giải thưởng: Giải…
Trung tâm bảo tồn làng nghề Phú Văn – Kinh đô guốc mộc – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm bảo tồn làng nghề Phú Văn – Kinh đô guốc mộc Giải thưởng: Giải Nhì…
QH chung thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: QH chung thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang Giải thưởng: Giải Nhì Loa…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa đờn ca tài tử Trà Vinh – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa đờn ca tài tử Trà Vinh Giải thưởng: Giải Nhì Loa…
Bảo tàng tranh Hàng Trống – Giải Nhì Loa Thành 2019
Tên đồ án: Bảo tàng tranh Hàng Trống Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2019 SVTH: Hoàng Trung Hiếu GVHD:…
Bảo tàng chứng tích tội ác Khmer đỏ – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Bảo tàng chứng tích tội ác Khmer đỏ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Trần…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa tỉnh An Giang – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa tỉnh An Giang Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH:…
Trường tiểu học không lớp Liên Chiểu – Đà Nẵng – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trường tiểu học không lớp Liên Chiểu – Đà Nẵng Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019…
Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Trung tâm triển lãm nghệ thuật đương đại Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Làng trẻ em SOS Thanh Đa – Giải Ba Loa Thành 2019
Tên đồ án: Làng trẻ em SOS Thanh Đa Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2019 SVTH: Bùi Đức Tước…