[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC003
Thông tin bình chọn Hạng mục: Bán chuyên nghiệp Tác giả: Lê Tường An Mã số bình chọn: BC003
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – CN033
Thông tin bình chọn Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Hồng Quang Mã số bình chọn: CN033 HP HOUSE…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – CN030
Thông tin bình chọn Hạng mục: Chuyên nghiệp Tác giả: Hoàng Minh Tuệ Mã số bình chọn: CN030  
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – CN003
Thông tin bình chọn: Hạng mục Chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Duy, Phạm Thái Linh Mã số bình chọn: CN003…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – CN002
Thông tin bình chọn: Hạng mục Chuyên nghiệp Tác giả: Nguyễn Duy, Phạm Thái Linh Mã số bình chọn: CN002…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC069
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên Tác giả: Trịnh Đăng Hoàng Mã số bình chọn: BC069 Thuyết minh…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC068
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên Tác giả: Nguyễn Khắc Kiên, Nguyễn Công Chính Mã số bình chọn:…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC060
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên Tác giả: Cyril Pfander Mã số bình chọn: BC060 The Shell DreamHouse…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC044
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên Tác giả: Tài Thị Thu Hằng, Nguyễn Phương Linh Mã số bình…
[Bình chọn – Ngôi nhà mơ ước 2018] – BC088
Thông tin bình chọn: Hạng mục Bán chuyên Tác giả: Tạ Hồng Đức, Lương Thị Phương My, Lương Văn Nam…