Giới thiệu một số công trình đoạt Giải thưởng Kiến trúc châu Á: Arcasia Award 2011 – 2012

Công trình Nhà ở gia đình đơn lẻ
Khu dân cư Ting / KTS Wooi Lok Kuang
Hội KTS Malaysia – PAM