Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang – Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

 • Tên công trình: Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
 • Tư vấn thiết kế: KTS. Phạm Thị Huệ Linh, Hà Khánh Linh, Lê Thị Thu Thương và cộng sự
 • Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
 • Chức năng: Quy hoạch đô thị và nông thôn
 • Diện tích đất: 20 599 ha
 • Năm hoàn thành: 2030

Công trình đạt Giải Vàng Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2021, hạng mục Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Chi tiết các công trình đạt giải xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/cong-bo-ket-qua-giai-thuong-kien-truc-quoc-gia-2021.html

Trong những năm qua, Huyện Hiệp Hòa đã chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, có nhiều bước tiến đáng kể trong hiện đại hóa nông thôn. Mặt khác, Huyện cũng đã có những thành công trong việc xây dựng và thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp, cũng như các hoạt động sản xuất công nghiệp – TTCN. Ngành Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng, tạo thu nhập khá cho người lao động trên địa bàn.

Để có cơ sở pháp lý triển khai đầu tư xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng, đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và mục tiêu phát triển Huyện Hiệp Hòa thành Đô thị Hiệp Hòa, việc lập đồ án Quy hoạch chung Đô thị Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035 là hết sức cần thiết.

Xác định không gian phát triển nội thị và ngoại thị đảm bảo khai thác và thúc đẩy phát triển hiệu quả các không gian xây dựng tập trung hiện hữu quanh trung tâm đô thị Hiệp Hòa, đồng thời, tôn tạo các giá trị sinh thái đặc trưng và hoạt động sản xuất tại các khu vực ngoại thị.

Chú trọng quy hoạch chi tiết để quản lý và từng bước đầu tư xây dựng các khu dân cư hiện hữu, để đảm bảo và nâng cao chất lượng môi trường sống trong khu dân cư, khi có sự gia tăng dân số cơ học do tác động của quá trình công nghiệp hóa. Chú trọng và khuyến khích nâng cao mật độ dân cư ở mức phù hợp, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động đô thị tại các khu vực dự kiến được nâng cấp từ các xã thành phường.

Cấu trúc phát triển không gian đô thị Hiệp Hòa được xây dựng dựa trên sự đánh giá tổng quan các vấn đề hiện trạng, tiềm năng, cũng như các dự báo về phát triển kinh tế – xã hội của toàn khu vực:

 • Kết hợp hợp lý giữa cấu trúc tập trung và phân tán để đô thị phát triển hài hòa, cân bằng và hiệu quả.
 • Chuyển biến từ một đô thị đơn tâm sang đa trung tâm gắn với các khu vực phát triển đô thị tập trung.
 • Hệ thống trung tâm được liên kết với nhau và với các khu vực lân cận bằng kết nối giao thông và các hoạt động kinh tế đa dạng.

Phân vùng phát triển để tận dụng các tiềm năng và cơ hội của mỗi khu vực đặc trưng trong Huyện, tạo điều kiện để đô thị phát triển năng động , hiệu quả và có bản sắc về kinh tế – xã hội – cảnh quan.

 • Khu I:  vực thị trấn Thắng và vùng phụ cận (>1,000 ha, vùng lõi 664ha ): Phát triển đô thị tập trung, mật độ khá cao, với các chức năng chính  là hành chính, văn hóa thể thao, thương mại, dịch vụ đô thị và các khu ở tập trung.

 • Các khu II: Các khu đô thị sinh thái nông nghiệp, được phát triển trên cơ sở đô thị hóa các xã nội thị không nằm trong các khu đô thị tập trung, gắn với hoạt động sản xuất nông nghiệp đô thị và cung cấp lao động cho các KCN trong Huyện. Tại mỗi khu vực, hình thành các khu đô thị tập trung (quy mô từ 40 ha đến 180 ha/mỗi khu) làm trung tâm cung cấp dịch vụ cho các khu dân cư lân cận. Tổng diện tích đất các khu đô thị tập trung trong vùng này là khoảng 400 ha. (Xem phụ lục 2: Kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển đô thị sinh thái nông nghiệp hay nông nghiệp đô thị).

 • Khu III: Khu đô thị tập trung (quy mô khoảng 450 ha) gắn với các khu, cụm công nghiệp phía Nam, đồng thời là cửa ngõ kết nối Hiệp Hòa với Thủ đô Hà nội;

 • Các khu IV: các xã ngoại thị; khu vực sản xuất nông nghiệp, khai thác dịch vụ du lịch văn hóa lịch sử và sinh thái nông nghiệp. Do các xã đều có bán kính kết nối thuận lợi đến các khu trung tâm đô thị trong nội thị, để có thể sử dụng dịch vụ tại các trung tâm này, nên không chú trọng hình thành các trung tâm liên xã mà tập trung phát triển trung tâm của mỗi xã để đáp ứng các nhu cầu của người dân tại mỗi xã, kết hợp với việc sử dụng các dịch vụ tại các trung tâm đô thị. Hình thành một trung tâm liên xã tại phía Bắc của huyện thuộc xã Thanh Vân, trở thành điểm cửa ngõ phía Bắc của toàn đô thị, quy mô khoảng 43ha.

Ý kiến của Hội đồng Giám khảo

Được đánh giá cao của đồ án QHC đô thị sinh thái Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là: Kiểm soát đất xây dựng mở rộng phát triển đô thị; Tạo lập cấu trúc đô thị dựa trên cấu trúc tự nhiên; Tôn trọng cảnh quan thiên nhiên; Thúc đẩy hợp lý phát triển khu vực dân cư nông thôn hiện hữu; Đề xuất việc đô thị hóa, hiện đại hóa có lộ trình đối với một số khu vực nông thôn, tạo cơ hội điều kiện để phát triển mới hoặc mở rộng.

Quan điểm tiếp cận này được cụ thể hóa bằng các chiến lược, định hướng, đề xuất phát triển, hướng đến một đô thị sinh thái; Phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn. Với khu vực đô thị, tạo cơ hội và điều kiện để nâng cấp mở rộng đô thị hiện hữu. Với khu vực điểm dân cư nông thôn mà có cơ hội phát triển đô thị, được áp dụng các chỉ tiêu đô thị, lập khung hạ tầng/không gian, hướng đến hình thành các khu vực đô thị mới hoặc đô thị mở rộng trong tương lai. Nhóm tác giả cũng đã cân nhắc thận trọng quy mô đất mở rộng và phát triển đô thị, tôn trọng các điều kiện và hệ sinh thái cây xanh, cảnh quan tự nhiên – một trong những cơ sở hình thành đô thị sinh thái.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc