Thi tuyển phương án kiến trúc dự án Toà nhà Viettel Đà Nẵng

Nhằm lựa chọn phương án thiết kế tốt nhất để xây dựng văn phòng làm việc cho các đơn vị Viettel tại Đà Nẵng, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội, tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án Toà nhà Viettel Đà Nẵng, thuộc phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. (Ảnh: N.T)

Thông tin thi tuyển: 

1. Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc dự án Toà nhà Viettel Đà Nẵng

2. Địa điểm xây dựng: Lô đất A1-1, Khu Công viên Bắc Tượng Đài, phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

3. Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

4. Mục đích thi tuyển:

Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án Tòa nhà Viettel Đà Nẵng tại Lô đất A1-1, Khu Công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhằm mục đích lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc tốt nhất, công năng sử dụng hợp lý nhất đáp ứng nhu cầu xây dựng trụ sở làm việc cho các đơn vị trên địa bàn Đà Nẵng. Đồng thời có được phương án quy hoạch dự phòng phát triển trong tương lai, đảm bảo nhu cầu và hiệu quả sử dụng đất. Kết quả của cuộc thi là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án. Yêu cầu cuộc thi phải tổ chức phân tích, đánh giá các phương án đề xuất của các đơn vị tham gia dự thi trên cơ sở đó lựa chọn phương án tốt nhất trên tinh thần đảm bảo sự khách quan, minh bạch, tuân thủ quy định của nhà nước.

5.  Nội dung và quy mô:

Xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc cho các đơn vị Viettel trên khu đất có diện tích khoảng 10.765m2 tại địa điểm: Lô A1.1 Khu công viên Bắc Tượng Đài, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời xây dựng phương án quy hoạch tổng thể xét đến yếu tố dự phòng phát triển trong tương lai. Quy hoạch phát triển lô đất gồm 02 tòa tháp văn phòng và thương mại dịch vụ trong đó trước mắt đầu tư xây dựng 01 tòa làm trụ sở, văn phòng làm việc cho Tập đoàn Công Nghiệp – Viễn thông Quân đội và các đơn vị trực thuộc tại Đà Nẵng. Tòa còn lại dự phòng phát triển trong tương lai

6.  Hình thức thi tuyển:

Hình thức thi tuyển rộng rãi: Dành cho các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là đơn vị tư vấn) trong nước và nước ngoài có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành và tự nguyện tham gia.

Tổ chức thi tuyển gồm 2 vòng:

 • Vòng 1 (sơ tuyển): Thông báo rộng rãi về nội dung cuộc thi để các đơn vị tư vấn thiết kế được biết, đăng ký tham gia. Đồng thời, trực tiếp mời một số đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín và kinh nghiệm tham gia cuộc thi. Các đơn vị tư vấn thiết kế được mời cũng như các đơn vị tư vấn thiết kế có mong muốn tham gia cuộc thi cần nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. (Quá trình xét tuyển ở vòng 1 sẽ lựa chọn từ 05 đến 10 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự vòng 2.)
 • Vòng 2 (thi tuyển): Nhận sản phẩm thiết kế dự thi từ các đơn vị tư vấn thiết kế đã được xét tuyển qua vòng 1. Tổ chức xét chọn, xếp hạng những phương án kiến trúc tốt nhất, trình cấp có thẩm quyền quyết định và trao giải thưởng.

7. Đối tượng và điều kiện thi tuyển

Tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm và đủ năng lực chuyên môn phù hợp với quy định hiện hành được đăng ký tham gia cuộc thi.

Các đơn vị tư vấn có thể liên danh để đăng ký dự thi:

 • Liên danh tư vấn thiết kế phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên tham gia liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải được gửi đến Cơ quan tổ chức cùng với hồ sơ đăng ký dự thi (Vòng 1). Trong văn bản thỏa thuận liên danh phải nêu rõ người đứng đầu liên danh; phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện của từng thành viên trong liên danh.
 • Mỗi tổ chức chỉ được tham gia vào một liên danh.
 • Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Cơ quan tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.

Các đơn vị tư vấn có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia để đảm bảo kết quả cuộc thi. Trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thỏa thuận cho cơ quan tổ chức. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị tư vấn nêu rõ trong bản danh sách các thành viên dự thi

8. Thời gian và kế hoạch thi tuyển: 

 • Thời hạn nộp hồ sơ tham dự vòng sơ tuyển: 20/08/2021
 • Kết quả sơ tuyển và thời hạn nộp hồ sơ vòng thi tuyển sẽ thông báo đến các đơn vị trúng tuyển theo kế hoạch cuộc thi.
 • Tổ chức họp Hội đồng thi tuyển, đánh giá, lập báo cáo đề xuất phương án lựa chọn kiến trúc: Tháng 10/2021
 • Công bố kết quả thi tuyển: Tháng 11/2021

9. Thông tin liên hệ: 

Các đơn vị quan tâm vui lòng tải tài liệu cuộc thi tại địa chỉ:

Thông tin phản hồi xin liên hệ ban tổ chức:

 • Công ty Quản lý tài sản Viettel
 • Địa chỉ liên lạc: Tầng 2 tòa nhà The Light, đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
 • Người phụ trách: Nguyễn Lê Hà – Trưởng ban điều hành dự án; SĐT: 0962968282;

© Tạp chí kiến trúc