Thông báo gia hạn nộp bài Cuộc thi Thiết kế “Ý tưởng Kiến trúc Bệnh viện Dã chiến”

Cuộc thi Thiết kế “Ý tưởng Kiến trúc Bệnh viện Dã chiến”, do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thực hiện nhằm phát huy các ý tưởng sáng tạo của KTS trong thiết kế các bệnh viện dã chiến sẵn sàng ứng phó với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các Kiến trúc sư, những người hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, và cả những người hoạt động trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, thiết kế bệnh viện vốn là bài toán khó, người dự thi cần nhiều thời gian hơn để đảm bảo quá trình nghiên cứu.

Do đó, sau khi tiếp nhận các ý kiến đề xuất của đông đảo người dự thi, Ban tổ chức (BTC) quyết định lùi Thời Hạn cuối nộp bài dự thi qua email sang 10h00 ngày 15/06/2020.

BTC sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin, tài liệu hỗ trợ đến thi sinh dự thi. Để nhận thông tin cập nhật và kết nối với ban tổ chức, vui lòng đăng ký tại:

Đăng ký nhận thông tin cập nhật về cuộc thi

Nội dung Cuộc thi Thiết kế “Ý tưởng Kiến trúc Bệnh viện Dã chiến” xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/cuoc-thi/thiet-ke-y-tuong-kien-truc-benh-vien-da-chien.html

Hy vọng, BTC Cuộc thi sẽ cùng KTS gánh vác một phần trách nhiệm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan cũng như tái thiết môi trường sống bền vững hơn cho con người trong tương lai…

BTC