Tổ khúc Bốn mùa – Giải Đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

  • Tên công trình: Tổ khúc Bốn mùa
  • Tác giả: KTS. Nguyễn Văn Hữu – Công ty CP tư vấn xây dựng DMAX
  • Địa điểm: Thôn Nam Hiểu 1, xã Cam Hiểu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
  • Chức năng: Công trình nhà ở nông thôn
  • Diện tích đất: 234 m2
  • Diện tích xây dựng: 180 m2
  • Năm thiết kế: 2/2020
  • Năm hoàn thành: 10/2020

Công trình đạt Giải Đồng Giải thưởng kiến trúc quốc gia 2021, Thể loại Kiến trúc nhà ở – Hạng mục Nhà ở nông thôn

Chi tiết các công trình đạt giải xem tại: https://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/cong-bo-ket-qua-giai-thuong-kien-truc-quoc-gia-2021.html

Ý kiến của Hội đồng Giám khảo

Thiết kế đã ứng phó được vấn đề lũ lụt tại địa phương bằng cách nâng cao tầng 1 và có bố trí đường dốc thoải để xe máy đi lên, nước dâng thì thuyền có thể cập bến mềm được. Việc phân tách khối góp phần giảm được ảnh hưởng của gió bão và cũng giải quyết thông gió, lấy sáng cho các không gian bên trong. Giải pháp thiết kế tuy không mới và độc đáo, tuy nhiên, thiết thực áp dụng cho dạng công trình cụ thể hoạt động đúng mục đích, điển hình tốt để thúc đẩy- khuyến khích cộng đồng hướng theo.

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc