Chuyên đề số 09-2018: Lý luận, Phê bình kiến trúc ở Việt Nam

Công tác Lý luận, phê bình kiến trúc (LLPBKT) đóng một vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kiến trúc của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay rất ít và hầu như công tác LLPBKT ở nước ta còn bị bỏ ngỏ, thiếu định hướng với vai trò là một khoa học cho một giai đoạn, một xu thế phát triển kiến trúc trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam kề từ sau sau năm 1954 đến nay…

Một thực tế cho thấy, khi các vấn đề liên quan đến kiến trúc, qui hoạch xây dựng phơi bày và bộc lộ các khiếm khuyết, bất cập từ công tác thiết kế, chất lượng thi công xây dựng đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, vận hành…Hoặc là những vấn đề xã hội như quyền sở hữu, trách nhiệm của các chủ thể liên quan, nhận thức đa chiều của xã hội về khái niệm khen chê, tốt xấu, đẹp và chưa đẹp, hoặc những nhận xét mang tính xã hội theo kiểu tâm lý đám đông…

Để góp phần nâng cao vai trò, tầm quan trọng của LLPBKT nước nhà, Tạp chí Kiến trúc số này hướng tới chuyên đề LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH KIẾN TRÚC Ở VIỆT NAM, nhằm:

 • Nâng cao vai trò, vị thế, tầm quan trọng của LLPBKT trong quá trình phát triển nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, có bản sắc;
 • Góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học về LLPBKT trong quá trình xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc;
 • Tạo ra một không gian mở/sân chơi lành mạnh, hiệu quả cho LLPBKT ở Việt Nam.

Các nội dung cần trao đổi:

 • Thực trạng công tác LLPBKT ở Việt Nam từ năm 1954 đến nay;
 • Nhận diện vấn đề cốt lõi công tác LLPBKT ở Việt Nam qua các giai đoạn:
  • Từ 1954 đến 1975 (cho cả hai miềm Bắc và Nam của Việt Nam;
  •  Từ 1975 đến 1986;
  •  Từ 1986 đến nay…
 • Mối quan hệ giữa Lý luận, phê bình trong thực tế kiến trúc hiện nay, tương quan giữa hai lĩnh vực ảnh hưởng như thế nào đến thực tiễn hành nghề kiến trúc hiện nay;
 • Giá trị của di sản văn hóa đối với kiến trúc hiện đại và cơ sở lý luận trong lĩnh vực này;
 • Có cần đào tạo về Lý luận Phê bình kiến trúc?
 • Mối quan hệ giữa Lý luận và Phê bình kiến trúc với các ngành khác: Văn hóa, lịch sử, nghiên cứu      xã hội….
 • Cơ sở khoa học/Lí luận, thực tiễn/Xu hướng/Định hướng/Kiến nghị về công tác LLPBKT ở Việt Nam thời gian tới. (Giai đoạn CMCN 4.0)

BBT Tạp chí Kiến trúc thân mời các Kiến trúc sư cùng chia sẻ ý kiến, bài viết, quan điểm về Lý luận, Phê bình kiến trúc thông qua những đóng góp, những kinh nghiệm trong quá trình hành nghề. Bài viết xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo một trong hai hình thức sau:

 • Gửi email đến địa chỉ: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia Chuyên đề: Lý luận, Phê bình kiến trúc ở Việt Nam)
 • Hoặc gửi bài viết đến địa chỉ:
  Ban biên tập Tạp chí Kiến trúc,
  Số 40 Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Các chuyên gia có thể gửi bài viết khoảng 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao. Hạn gửi từ 10-15/9/2018.
 • Các ý kiến ngắn tham gia Diễn đàn KTS khoảng 500-700 từ, kèm ảnh chân dung tác giả. Hạn gửi từ 10-15/9/2018.

Trân trọng cảm ơn sự cộng tác của Quý bạn đọc!

Ban Biên tập
Tạp chí Kiến trúc