Hoạt động Hội KTS cần gắn với đào tạo và hoạt động thực tiễn

Tại Pháp, hành nghề thiết kế kiến trúc gắn bó rất mật thiết với các hoạt động của hội đồng KTS, bởi lẽ Hội đồng KTS Quốc gia Pháp (Conseil national de l’ordre des architectes) là tổ chức thay mặt chính phủ Pháp quản lý, theo dõi, hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp của các KTS khi tham gia hành nghề trên lãnh thổ Pháp. Do sự rằng buộc về trách nhiệm, quyền lợi của mỗi KTS với tổ chức này mà các hoạt động của hội đồng luôn có sự quan tâm rất sôi nổi của các KTS nơi đây.

Hội KTS Việt Nam bàn giao Dự thảo Luật Hành nghề Kiến trúc sư cho Bộ Xây dựng.

Tại Việt Nam, trước đây khi chưa có Luật Kiến trúc, việc quản lý các hoạt động nghề nghiệp thiết kế vẫn chưa được tổ chức một cách mạch lạc, nhất quán. Các hoạt động đoàn thể, phản biện xã hội, góp ý về chuyên môn sâu… được giao cho Hội KTS, nhưng quản lý về mặt pháp lý như chứng chỉ hành nghề thì lại là chức năng của Sở Xây dựng các tỉnh. Việc không nhất quán đó ít nhiều làm cho các hoạt động của Hội KTS không phát huy được tối đa nguồn lực sẵn có.

Tuy nhiên, hiện nay Luật Kiến trúc đã có hiệu lực, các nghị định, thông tư dưới luật cũng đã được ban hành, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Hội KTS cũng được quy định một cách rõ ràng hơn, đặc biệt việc có trách nhiệm tổ chức sát hạch, kiểm tra để cấp chứng chỉ hành nghề KTS, sẽ làm cho các hoạt động của Hội KTS thiết thực hơn và các KTS tham gia đông đảo hơn.

Với vai trò vừa là KTS, vừa là giảng viên đào tạo chuyên ngành Kiến trúc Quy hoạch, tôi luôn ý thức việc đào tạo gắn với các hoạt động của Hội KTS, nhằm hài hoà giữa những lý thuyết trên giảng đường và các công việc thực tế ngoài xã hội. Đó cũng là chủ trương chung của lãnh đạo trường Đại học Xây dựng, luôn ủng hộ chúng tôi trong các hoạt động hội. Trên thực tế có thể nói hai tổ chức có mối quan hệ rất gần gũi, gắn bó và tương trợ lẫn nhau.

Trong tương lai, hoạt động nghề nghiệp thiết kế kiến trúc sẽ minh bạch hơn rất nhiều bởi những quy định rõ ràng về thi tuyển phương án kiến trúc (không còn tuyển chọn, phải có giải cao nhất để lựa chọn thiết kế xây dựng…), các quy định rõ ràng về vai trò, trách nhiệm của KTS chủ nhiệm công trình, các quy định rõ ràng về hồ sơ kiến trúc…

TS.KTS.DPLG Nguyễn Việt Huy
PCT Chi hội KTS ĐHXD
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 08-2020)