Tuyên ngôn Kiến trúc xanh của Hội KTS Việt Nam và 5 tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam

Với trí tuệ và tài năng sáng tạo, con người đã xây dựng nền văn minh của nhân loại, nhưng cũng chính con người đã và đang có những tác động làm huỷ hoại môi trường sống của mình. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang là nguy cơ và hiểm hoạ cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Việt Nam là một trong những nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn nhất về sự xuống cấp của môi trường sống trước sự biến đổi khí hậu của trái đất.

Hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta đã đồng hành cùng toàn nhân loại vì sự phát triển bền vững. Hướng ứng Tuyên bố “Tương lai chung của Chúng ta – năm 1987″ và “Chương trình nghị sự 21-Agenda 21 năm 1992″, Nhà nước đã ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam; Định hướng phát triển kiến trúc; Định hướng phát triển đô thị Việt Nam theo hướng Hiện đại, giàu Bản sắc, Bền vững.

Với Tuyên ngôn “Kiến trúc Xanh Việt Nam” được công bố ngày 27/4/2011, Hội Kiến trúc sư Việt Nam cam kết đi tiên phong và phối hợp với toàn xã hội thực hiện các hoạt động:

  • Tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức về Kiến trúc Xanh.
  • Nghiên cứu, xây dựng và phổ biến các Tiêu chí Kiến trúc Xanh phù hợp với điều kiện Việt Nam, thúc đẩy ứng dụng trong thiết kế kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, sản xuất vật liệu, phát triển công nghệ thích hợp.
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về kiến trúc xanh cho kiến trúc sư và cộng đồng.
  • Thực hiện tư vấn phản biện xã hội theo nguyên tắc kiến trúc xanh.
  • Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, giải pháp và tác phẩm về kiến trúc xanh.

5 tiêu chí Kiến trúc xanh

Nhằm thúc đẩy việc phát triển nền kiến trúc Việt Nam thân thiện với môi trường, phù hợp xu thế phát triển bền vững, Hội Kiến trúc sư Việt Nam ban hành “5 tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam” với mục tiêu xác định những nội dung, yêu cầu đối với kiến trúc nhằm thúc đẩy và tạo lập môi trường – cảnh quan kiến trúc bền vững; đảm bảo chất lượng sống cho không gian trong nhà; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, năng lượng; phát triển bền vững môi trường xã hội nhân văn và kiến trúc tiên tiến, bản sắc hướng tới tương lai.

Tiêu chí 1: Địa điểm bển vững

  • Địa điểm xây dựng phù hợp với quy hoạch
  • Bảo vệ môi trường và cảnh quan tự nhiên
  • Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai
  • Hòa nhập với cảnh quan tự nhiên
  • Phục hồi, nâng cấp môi trường cảnh quan

Tiêu chí 2: Sử dụng tài nguyên, năng lượng hiệu quả.

  • Khai thác, sử dụng hiệu quả không khí và ánh sáng tự nhiên
  • Sử dụng hiệu quả tài nguyên nước
  • Sử dụng vật liệu thân thiện môi trường
  • Sử dụng hợp lý tiết kiệm đất đai trong xây dựng
  • Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
  • Áp dụng công nghệ xanh
  • Quản lý hiệu quả trong xây dựng, khai thác sử dụng công trình kiến trúc trong khu đô thị

Tiêu chí 3: Chất lượng môi trường trong nhà.

  • Tổ chức không gian trong nhà phù hợp với nhu cầu tâm sinh lý, giao tiếp cộng đồng
  • Vỏ bao che phòng chống, giảm thiểu tác động của các yếu tố môi trường tự nhiên, nhân tạo
  • Vật liệu nội thất đảm bảo không phát thải khí độc hai và tác động đến sức khỏe, tâm sinh lý người sử dụng
  • Chất lượng không khí đảm bảo
  • Đảm bảo mức ồn trong nhà, khu đô thị thấp hơn giới hạn cho phép
  • Giảm thiểu năng lượng sử dụng, quản lý, kiểm soát chiếu sáng, tiết kiệm năng lượng

Tiêu chí 4: Kiến trúc tiên tiến, bản sắc.

  • Giải pháp quy hoạch, kiến trúc tương thích với nhu cầu sống, hướng tới các giá trị văn hóa của xã hội tương lai
  • Bảo tồn, kế thừa và khai thác các giá trị văn hóa, kiến trúc truyền thống, đặc trưng dân tộc, vùng, miền.
  • Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, thích ứng biển đổi khí hậu, đem lại hiệu quả kinh tế xã hội

Tiêu chí 5: Tính xã hội – nhân văn bền vững.

  • Hòa nhập với môi trường nhân văn
  • Đáp ứng các nhu cầu vật chất, văn hóa tinh thần của cá nhân, cộng đồng, dân tộc
  • Tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa
  • Môi trường – kinh tế – xã hội ổn định

5 tiêu chí KTXVN trên đây được ban hành nhằm thực hiện nghiên cứu, phát triển kiến trúc theo nguyên tắc kiến trúc xanh; tổ chức các lớp đào tạo cũng như tuyên truyền giới thiệu, tư vấn và phản biển xã hội và tôn vinh các tác giả tác phẩm Kiến trúc xanh

© Tạp chí kiến trúc