Giới thiệu dự án: Quận Nghệ thuật sông Hồng

Một xã hội, cũng như một đô thị, muốn có được tương lai phát triển lâu dài, cần xác định rõ được giá trị cốt lõi cần được bảo vệ và phát huy, cần có không gian cụ thể cho việc phát huy giá trị đó. Theo tôi, giá trị cốt lõi của Hà Nội phải là thiên nhiên và tính sáng tạo năng động. Không gian thiên nhiên cốt yếu đã nằm ngay vị trí trung tâm thành phố, chính là con sông Hồng. Cho dù thành phố phát triển đến đâu thì cũng phải khẳng định rằng: Nằm giữa lòng của nó là một không gian tự nhiên của sông Hồng, là một vùng đất không chỉ có vị trí trung tâm mà còn gắn liền với hồn cốt của cả nền văn minh châu thổ từ cổ xưa tới nay. Khúc sông Hồng chảy qua Hà Nội là nơi hội tụ của các mạch nước, từ các cánh cung thượng nguồn rồi từ đó phân ra toàn châu thổ. Cũng như vậy, Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa, là nơi tập trung sức sáng tạo, ít nhất là của cả vùng Bắc bộ. Nếu tại trung tâm của khúc sông Hồng lại có được một không gian dành riêng cho sự sáng tạo – Nơi tất cả những ý tưởng, những sáng tạo được hội tụ, giao thoa, được giới thiệu với đông đảo các tầng lớp trong và ngoài nước… thì đó sẽ trở thành một cực phát triển rất hiệu quả, nơi địa linh và nhân kiệt hội tụ. 5ha tại vị trí trung tâm Thủ đô là vùng đất rất đáng giá. Vì thế, nếu nó được sử dụng cho mục đích tiêu dùng bình thường (như một khu ở hay khu thương mại) thì sẽ rất lãng phí. Cần dành vùng đất linh địa này cho mục tiêu phát triển vô hạn của cả thành phố cũng như cả đất nước.

KTS Đoàn Kỳ Thanh – Giám đốc Công ty Kiến trúc Avant
(Hội thảo khoa học Đề án xây dựng Công viên văn hóa cảnh quan Bãi Giữa sông Hồng Tầm nhìn và giải pháp)