Hội thảo “Kiến trúc vì một TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”
Hội thảo thu hút sự tham gia của 220 kiến trúc sư hội viên, các nhà quản lý, nhà khoa…