Đại hội Đại biểu Hội KTS TP Đà Nẵng lần thứ VII
Sáng ngày 7/12, Đại hội Đại biểu Hội KTS Thành phố Đà Nẵng lần thứ VII (nhiệm kỳ 2014-2019) chính…