Phát triển cửa sổ phủ tấm năng lượng mặt trời SolarWindow
Lớp phủ năng lượng mặt trời vô cùng linh hoạt, có thể in lên thủy tinh, nhựa thậm chí giấy,…