Kỷ niệm 100 năm thành lập, Bauhaus và 10 sự thật bất ngờ
Trường Bauhaus ở Đức là một môi trường ấp ủ cho những suy nghĩ năng động và lý tưởng của…
Bauhaus, từ tên của một ngôi trường đến tên một trường phái
Tồn tại chỉ 14 năm, nhưng trường thiết kế Bauhaus đã để lại cho thế giới những công trình kiến…