KTS Joep Janssen: Chất lượng quan trọng hơn kiến trúc
Trước thông tin xung quanh việc chính quyền TP Đà Nẵng xem xét di dời trung tâm hành chính, Joep…
Đà Nẵng tính bỏ tòa nhà hành chính hơn 2.000 tỷ đồng
Có thể  làm việc ở Tòa nhà Trung tâm hành chính quá nóng và thiếu oxy nên lãnh đạo TP Đà…