Lối thoát nạn trong nhà chung cư
Đặt vấn đề Lối thoát nạn (LTN) trong nhà chung cư đã được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật…
Dân ở chung cư lo cháy
Nhiều người dân sống trong các chung cư tại Hà Nội và TP.HCM thấy bất an, lo lắng sau vụ…